Lâm Đồng: Lấy ý kiến di dời dinh Tỉnh trưởng

Kiến trúc dinh Tỉnh trưởng vẫn còn khá nguyên vẹn sau hơn 110 năm người Pháp cho xây dựng tại Đà Lạt. Ảnh: Nhiệt Băng
Kiến trúc dinh Tỉnh trưởng vẫn còn khá nguyên vẹn sau hơn 110 năm người Pháp cho xây dựng tại Đà Lạt. Ảnh: Nhiệt Băng
Kiến trúc dinh Tỉnh trưởng vẫn còn khá nguyên vẹn sau hơn 110 năm người Pháp cho xây dựng tại Đà Lạt. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top