Cận cảnh "đại công trường" khai thác quặng vonfram trái phép tại Khánh Hòa

Quặng tặc xây hồ nước giữa rừng phòng hộ ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để tuyển, đãi quặng vonfram trái phép.
Quặng tặc xây hồ nước giữa rừng phòng hộ ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để tuyển, đãi quặng vonfram trái phép.
Quặng tặc xây hồ nước giữa rừng phòng hộ ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa để tuyển, đãi quặng vonfram trái phép.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM