“Đường cấp 5 mà toàn xe chở 50 – 60 tấn quặng, phá hỏng hết đường”

Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) - Ảnh: QH
Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) - Ảnh: QH
Đại biểu Sùng Thìn Cò (Hà Giang) - Ảnh: QH
Lên top