Cải tiến công nghệ, chế tạo bộ đồ bảo hộ chống dịch COVID-19

Chiếc mũ cách ly và làm mát được cải tiến phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Du Vương
Chiếc mũ cách ly và làm mát được cải tiến phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Du Vương
Chiếc mũ cách ly và làm mát được cải tiến phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Du Vương
Lên top