Cán bộ Công đoàn tâm huyết với phong trào sáng kiến, sáng tạo

Anh Lê Văn Luyện. Ảnh: Mai Dung
Anh Lê Văn Luyện. Ảnh: Mai Dung
Anh Lê Văn Luyện. Ảnh: Mai Dung
Lên top