Công đoàn thành lập Tổ an toàn COVID-19: Sáng kiến chống dịch và bảo đảm bầu cử thành công

Công nhân ở trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 08 - 
Khu nhà ở và Nhà văn hóa công nhân (ảnh chụp ngày 16.5). Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân ở trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 08 - Khu nhà ở và Nhà văn hóa công nhân (ảnh chụp ngày 16.5). Ảnh: Hải Nguyễn
Công nhân ở trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội tìm hiểu thông tin về cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 08 - Khu nhà ở và Nhà văn hóa công nhân (ảnh chụp ngày 16.5). Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top