Các thủy điện xả lũ, Quảng Nam cảnh báo lũ trên các sông Vu Gia, Thu Bồn

Thủy điện Sông Tranh xả lũ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Sông Tranh xả lũ. Ảnh: Thanh Chung
Thủy điện Sông Tranh xả lũ. Ảnh: Thanh Chung
Lên top