Cả nước còn tới 1.766 thôn vẫn chưa có điện

Họp báo công bố về kết quả tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản. Ảnh: Đ.T
Họp báo công bố về kết quả tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản. Ảnh: Đ.T
Họp báo công bố về kết quả tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản. Ảnh: Đ.T

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top