Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cá hố "khủng" liên tục dạt vào bờ biển Hà Tĩnh