Cả gia đình trọng thương vì bị giật điện chạy trong tường nhà

Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.
Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.
Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM