Cả gia đình trọng thương vì bị giật điện chạy trong tường nhà

Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.
Cửa hàng Thể Hương nơi xảy ra sự việc.