Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cờ trắng, khăn tang trong ngôi làng có 4 người chết vì điện giật