Bước vào mùa mưa: Ninh Thuận vẫn đối mặt với hạn hán

Các hồ chứa nước thủy lợi ở Ninh Thuận đang dần cạn trơ đáy.
Các hồ chứa nước thủy lợi ở Ninh Thuận đang dần cạn trơ đáy.
Các hồ chứa nước thủy lợi ở Ninh Thuận đang dần cạn trơ đáy.
Lên top