Buộc thôi việc nam chuyên viên “trêu ghẹo, sàm sỡ” nữ đồng nghiệp

Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch Triệu Phong - nơi công tác của ông Triệu và chị N.T.L.A. Ảnh: Hưng Thơ.
Trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch Triệu Phong - nơi công tác của ông Triệu và chị N.T.L.A. Ảnh: Hưng Thơ.