Bước đầu xác định càphê trộn pin được tiêu thụ ở Bình Phước

Cà phê sản xuất từ pin được cơ quan chức năng phát hiện
Cà phê sản xuất từ pin được cơ quan chức năng phát hiện