Sốc: Nhuộm càphê bẩn bằng pin

Cơ quan chức năng phát hiện pin được đập dẹp để nhuộm làm cà phê.
Cơ quan chức năng phát hiện pin được đập dẹp để nhuộm làm cà phê.
Cơ quan chức năng phát hiện pin được đập dẹp để nhuộm làm cà phê.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM