KHÁNH HOÀ:

Bức tử rừng thông ở Khánh Sơn

Một trong số những khu rừng thông ở xã Ba Cụm Nam ( H. Khánh Sơn) gãy đổ do khai thác quá mức. Ảnh: B.A
Một trong số những khu rừng thông ở xã Ba Cụm Nam ( H. Khánh Sơn) gãy đổ do khai thác quá mức. Ảnh: B.A
Một trong số những khu rừng thông ở xã Ba Cụm Nam ( H. Khánh Sơn) gãy đổ do khai thác quá mức. Ảnh: B.A

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM