BOT, vá đường cao tốc khiến Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nhận tín nhiệm thấp?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận phiếu tín nhiệm thấp.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận phiếu tín nhiệm thấp.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhận phiếu tín nhiệm thấp.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top