Bộ Tài nguyên và Môi trường ra thông cáo chính thức sau vụ vỡ đập thủy điện ở Lào

Theo nhận định của Bộ TNMT, sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Lào sẽ tác động không đáng kể tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.
Theo nhận định của Bộ TNMT, sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Lào sẽ tác động không đáng kể tới đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam.