Bình Phước: Không tìm ra nguyên nhân 42 công nhân nhập viện sau bữa ăn

42 công nhân nhập viện sau bữa ăn, tuy nhiên cơ quan chức năng không tìm ra được nguyên nhân. Ảnh: Dương Bình
42 công nhân nhập viện sau bữa ăn, tuy nhiên cơ quan chức năng không tìm ra được nguyên nhân. Ảnh: Dương Bình
42 công nhân nhập viện sau bữa ăn, tuy nhiên cơ quan chức năng không tìm ra được nguyên nhân. Ảnh: Dương Bình
Lên top