Bí thư tỉnh Quảng Trị: Báo chí góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh nhà

Hội nghị báo cáo công tác báo chí tỉnh Quảng Trị năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị báo cáo công tác báo chí tỉnh Quảng Trị năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ.
Hội nghị báo cáo công tác báo chí tỉnh Quảng Trị năm 2017. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM