BHXH Quảng Trị đón nhận danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc

Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao cờ, công nhận BHXH tỉnh Quảng Trị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2012 - 2016. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao cờ, công nhận BHXH tỉnh Quảng Trị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2012 - 2016. Ảnh: TT.
Ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị trao cờ, công nhận BHXH tỉnh Quảng Trị đạt danh hiệu đơn vị văn hóa xuất sắc giai đoạn 2012 - 2016. Ảnh: TT.
Lên top