Bí thư Thị ủy Quảng Trị họp khẩn xử lý vụ “dân mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ”

Toàn bộ các lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu đã đấu giá sẽ được cấp sổ đỏ trong nay mai và hủy chỉ giới xây. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn bộ các lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu đã đấu giá sẽ được cấp sổ đỏ trong nay mai và hủy chỉ giới xây. Ảnh: Hưng Thơ.
Toàn bộ các lô đất tại khu đô thị Võ Thị Sáu đã đấu giá sẽ được cấp sổ đỏ trong nay mai và hủy chỉ giới xây. Ảnh: Hưng Thơ.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM