Quảng Trị: Dân bỏ hàng trăm triệu mua đất nhưng không được cấp sổ đỏ

Các lô đất đã đấu giá, người dân nộp tiền nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lô đất đã đấu giá, người dân nộp tiền nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.
Các lô đất đã đấu giá, người dân nộp tiền nhưng chưa được cấp sổ đỏ. Ảnh: Hưng Thơ.