Bị chính quyền kết tội, "mạnh thường quân" bỏ 200 triệu làm đường tiếp tục kêu cứu