Bỏ tiền túi làm đường giúp dân, "mạnh thường quân" tố bị công an còng tay vì không xin phép

Ông Bùi Hoàng Anh tố bị công an còng tay vì không xin phép khi làm đường giúp dân.
Ông Bùi Hoàng Anh tố bị công an còng tay vì không xin phép khi làm đường giúp dân.
Ông Bùi Hoàng Anh tố bị công an còng tay vì không xin phép khi làm đường giúp dân.
Lên top