BHXH tỉnh Điện Biên: Đạt mục tiêu 100% HSSV tham gia bằng niềm tin với BHYT

Cán bộ BHXH tỉnh Điện Biên hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHĐB
Cán bộ BHXH tỉnh Điện Biên hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHĐB
Cán bộ BHXH tỉnh Điện Biên hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số. Ảnh: BHĐB
Lên top