Trường hợp khám bệnh BHYT trái tuyến vẫn được hưởng như đúng tuyến

Lên top