Bêu tên người xả rác: Người treo băngrôn phải xin lỗi người bị bêu tên?

Hình ảnh 2 người xả rác nơi cộng cộng bị bêu tên trên băng rôn. Ảnh Nguyễn Văn Hoàn.
Hình ảnh 2 người xả rác nơi cộng cộng bị bêu tên trên băng rôn. Ảnh Nguyễn Văn Hoàn.
Hình ảnh 2 người xả rác nơi cộng cộng bị bêu tên trên băng rôn. Ảnh Nguyễn Văn Hoàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM