Đừng xả rác nữa các bạn nhé!

Ông Aleksander Kulpina cùng các cháu mình vừa dọn rác vừa cười đùa. Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ông Aleksander Kulpina cùng các cháu mình vừa dọn rác vừa cười đùa. Ảnh: Tuổi Trẻ.