Vứt rác thải không đúng nơi quy định: Phạt tiền triệu nhưng nhiều người vẫn thờ ơ