Bệnh binh nặng được cấp đất 24 năm vẫn chưa có sổ đỏ

Bệnh binh Trần Đức Tý trước mảnh đất đã được cấp 24 năm chưa có sổ đỏ. Ảnh: Q.Đại
Bệnh binh Trần Đức Tý trước mảnh đất đã được cấp 24 năm chưa có sổ đỏ. Ảnh: Q.Đại
Bệnh binh Trần Đức Tý trước mảnh đất đã được cấp 24 năm chưa có sổ đỏ. Ảnh: Q.Đại
Lên top