Bất thường trong chọn SGK: Có tỉnh 100% trường học chọn cùng một bộ sách

Hiện các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Quang Đại.
Hiện các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Quang Đại.
Hiện các địa phương trên cả nước đã hoàn thành công tác lựa chọn sách giáo khoa lớp 1. Ảnh: Quang Đại.
Lên top