Bão số 7 Yutu tan, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới