Bão số 13 rất nguy hiểm, phức tạp, cần sẵn sàng mọi phương án ứng phó

BCĐ Trung ương về PCTT họp trực tuyến với các địa phương ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Trung ương về PCTT họp trực tuyến với các địa phương ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
BCĐ Trung ương về PCTT họp trực tuyến với các địa phương ứng phó với bão số 13. Ảnh: Vũ Long
Lên top