Tin bão mới nhất: Bão số 13 Vamco hướng vào vùng biển Quảng Bình-Quảng Nam

Vị trí và đường đi của bão số 13 Vamco. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 13 Vamco. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 13 Vamco. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia.
Lên top