Bão số 12 tàn phá khủng khiếp, hàng nghìn nhà dân ở Khánh Hòa bị tốc mái

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM