Bão, lũ dồn dập: Nguy cơ từ hệ thống đê điều, hồ chứa xuống cấp

Thủy điện Hố Hô xả lũ, đảm bảo an toàn cho hồ đập. Ảnh: T.L
Thủy điện Hố Hô xả lũ, đảm bảo an toàn cho hồ đập. Ảnh: T.L
Thủy điện Hố Hô xả lũ, đảm bảo an toàn cho hồ đập. Ảnh: T.L

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top