Bãi than lậu núp bóng lò vôi: Ngang nhiên mở 2 cây xăng dầu trái phép

Cây xăng dầu mở ngay trong bãi than lậu. Ảnh: PV
Cây xăng dầu mở ngay trong bãi than lậu. Ảnh: PV
Cây xăng dầu mở ngay trong bãi than lậu. Ảnh: PV
Lên top