Bài 2: Vụ 400 sinh viên bị đuổi: Vì sao sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ chán học?

 Một lớp học của Khoa Công nghệ thông tin có sĩ số 64 sinh viên nhưng chỉ có 4 người đi học.
Một lớp học của Khoa Công nghệ thông tin có sĩ số 64 sinh viên nhưng chỉ có 4 người đi học.
Một lớp học của Khoa Công nghệ thông tin có sĩ số 64 sinh viên nhưng chỉ có 4 người đi học.