Hơn 400 sinh viên bị đuổi trong 3 tháng, bi kịch nào đang diễn ra ở Cao đẳng nghề Phú Thọ?

  Sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ trong kỳ thực tập vừa kết thúc vào tháng 8.2018.
Sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ trong kỳ thực tập vừa kết thúc vào tháng 8.2018.
Sinh viên Cao đẳng nghề Phú Thọ trong kỳ thực tập vừa kết thúc vào tháng 8.2018.
Lên top