Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bạc Liêu: Trộm trâu xẻ thịt giữa đồng

Phần sườn kẻ trộm trâu bỏ lại
Phần sườn kẻ trộm trâu bỏ lại