9x trộm điện thoại rồi nhắn tin mượn tiền ở Đà Nẵng

Nguyễn Quốc Hiển tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Quốc Hiển tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Nguyễn Quốc Hiển tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC
Lên top