Bạc Liêu: Hai học sinh đi khỏi nhà hơn 7 ngày chưa về

Uyên (trái), Hùng (phải) trước khi mất tích (ảnh gia đình cung cấp)
Uyên (trái), Hùng (phải) trước khi mất tích (ảnh gia đình cung cấp)