Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV
Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV