Một trường mầm non bất ngờ đóng cửa vì bà chủ "mất tích"

Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV
Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV
Trường mầm non bất ngờ đóng cửa, chủ thì mất liên lạc. Ảnh: BV
Lên top