Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chuyển 11 trẻ tại Tịnh xá Ngọc Tuyền về Trung tâm bảo trợ trẻ em

Đưa các trẻ về trung tâm bảo trợ
Đưa các trẻ về trung tâm bảo trợ