Tổng đài điện thoại bảo vệ trẻ em 111: Một tháng có 28.000 cuộc gọi

Bà Nguyễn Thuận Hải -
 Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh: Cường Ngô
Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh: Cường Ngô
Bà Nguyễn Thuận Hải - Trưởng phòng dịch vụ tư vấn, Trung tâm tư vấn và dịch vụ truyền thông, Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Ảnh: Cường Ngô

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top