Áp thấp nhiệt đới chuẩn bị đổ bộ, các địa phương ven biển ĐBSCL khẩn cấp ứng phó

Tàu đánh bắt hoạt động trên khu vực cửa biển Sông Đốc, Cà Mau (ảnh: P.V)
Tàu đánh bắt hoạt động trên khu vực cửa biển Sông Đốc, Cà Mau (ảnh: P.V)
Tàu đánh bắt hoạt động trên khu vực cửa biển Sông Đốc, Cà Mau (ảnh: P.V)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM