Ảnh hưởng sau thảm họa cá chết ở 4 tỉnh miền Trung : “Vắt chân lên cổ” xác định thiệt hại