9 ứng viên chức Vụ phó Bộ Nội vụ, 7 người là nữ

Bộ Nội vụ chuẩn bị thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ảnh minh họa)
Bộ Nội vụ chuẩn bị thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ảnh minh họa)
Bộ Nội vụ chuẩn bị thi tuyển Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức và Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ảnh minh họa)

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM