74% bệnh nhân COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay. Ảnh: BVCC
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay. Ảnh: BVCC
Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương chiều nay. Ảnh: BVCC
Lên top